top of page

UREDITEV TRGA

V ŠMARTNEM PRI LITIJI

Projektna naloga: Investitor želi obravnavano območje urbanistično urediti, sanirati dotrajano tlakovanje, urediti odvodnjavanje cestišča in trga, urediti parkiranje in mu poleg obstoječe funkcije dodati še drugo, dodatno vsebino, ki bi obogatila prostor. Predvideli smo ureditev urbanega prostora za druženje in manjše prireditve, ki so v kraju že vrsto let prisotne (sejmi s stojnicami in podobno). Celotno območje, ki predstavlja Staretov trg, smo zasnovali kot površino namenjeno pešcem z izjemo pasu ob cesti, kjer so štiri parkirna mesta. Slednja so bila zahteva investitorja in niso namenjena dolgotrajnemu parkiranju ampak zgolj parkiranju za kratek čas. Trg bo občasno služil tudi kot prireditveni prostor, zato bo tlakovan z enotnim tlakom po celotni površini. V primeru večje prireditve se zapre cesta, ki vodi skozi središče, trg pa se na ta način razširi do objektov na severni strani trga. Trg se oblikovno naveže na cerkev Sv. Martina z primerno izbiro tlakovanja. V liniji, ki je vzporedna cesti, smo locirali sklop 4 dreves, med katere so postavljene 3 klopi. Pas klopi in dreves je od parkirnih mest odmaknjen toliko, da omogoča nadaljevanje peščeve poti iz pločnika na obeh koncih trga.  Ker bo potrebna izravnava terena, bo ob obstoječi škarpi izveden nov ab zid v dolžini 16,55 m zaradi zagotavljanja statične stabilnosti. Ta bo na dveh mestih opremljen z sedišči v enakem izgledu kot klopi sredi trga. Nov ab zid je na sredinskem delu prekinjen za dolžino 1 metra. V tem delu bo postavljen latnik in posajena vinska trta, ki bo prostoru dodala zelen element in hkrati tudi nakazala, da gre za kraj, ki je povezan z vinogradništvom. Prav tako bo zid prekinjen še enkrat zahodno od trte, kamor bo postavljen pitnik. Ob objektu, ki stoji na samem trgu, se odstranijo betonska korita za rože ter nadstreška nad mesnico in bodočo info točko. Na trgu bodo zasajena 4 drevesa, sorte okrasna hruška. Drevesne rešetke bodo imele vgrajene talne svetilke in bo tako trg zaživel tudi v večernem ambientu. 

Avtor: Boštjan Ramovš, univ.dipl.inž.grad

           Anja Zalezina, univ.dipl.inž.arh.

           Jasna Vrtačnik, gr.teh.

Projekt: IDZ, PZI

Leto: 2017

Lokacija: Šmartno pri Litiji

bottom of page