top of page

KULTURNO SREDIŠČE VIR PRI DOMŽALAH

Avtor: Anja Zalezina, u.d.i.a.

Projekt: IDZ (diploma)

Leto: 2016

Lokacija: Domžale

Tema naloge je urbanistična zasnova večjega nepozidanega območja in idejna arhitekturna rešitev kulturnega središča, ki bo osrednje vozlišče novega krajevnega jedra. Območje obravnave so v sodobnosti neizkoriščene površine. Z novo urbanistično regulacijo je opredeljena prometna ureditev in volumenska kompozicija programov, ki jih v krajevnem središču načrtuje občina. Na lokaciji je predvideno kulturno središče, osnovna šola s športno dvorano in bazenom, vrtec, poslovno-stanovanjske stavbe in garažna hiša. Predvidena je tudi umestitev parka tehnične dediščine ter ureditev obstoječega športnega parka.  Osrednja točka območja bo kulturno središče z upravnim in kulturnim programom. Objekt je zasnovan iz dveh volumnov, ki ju povezuje steklen prehod ter skupna klet. Daljši volumen, ki se v vzdolžni smeri dviguje proti severu, je vsebinsko namenjen kulturnemu programu. Krajši volumen, ki se v vzdolžni smeri dviguje proti južnemu delu območja, je v večini družbenega programa.
Večnamenska dvorana se nahaja v pritličju kulturnega dela in sega čez celotno višino kubusa. Zasnovana je kot fleksibilni sistem premičnih stenskih in stropnih panelov, kar omogoča različne prostorske razporeditve in ambiente. V družbenem delu objekta se nahaja tudi dvoetažna knjižnica, kavarna, prostori za delavnice ter pisarne v drugem nadstropju. 

Cilj je urediti prostor tako, da bo dobro funkcioniral v urbanističnem, arhitekturnem, prometnem in psihološkem pogledu. Kulturno središče bo sooblikovalo novo mestno jedro in izražalo novo identiteto prostora.

bottom of page