top of page

HIŠA M+E

Avtor: Anja Zalezina, u.d.i.a.

Projekt: IDZ, PZI

Leto: 2013

Lokacija: okolica Ljubljane

Investitor je želel hišo sodobnejšega videza, ki pa je bila v času nakupa zgrajena do 3. gradbene faze. Za potrebe funkcionalnejše razporeditve prostorov se je na objektu izvedlo nekaj bolj drznih posegov, kot so premiki nosilnih sten, odstranitev vertikalnega AB stebra na zahodni steni, prerazporeditev okenskih odprtin na vseh štirih fasadah ipd. Previsna terasa nad novo garažo sledi linijam zemljišča in karakteristikam terena. Nadaljuje se po celotni dolžini fasade in tako optično loči kletni del hiše od zgornjih dveh etaž. Večji del terasne površine je izveden kot zelena pohodna streha. Zelenje preprečuje poglede iz okolice in ustvarja zasebnost na vrtu, z jacuzzijem ter letno kuhinjo. 
 

bottom of page